Forum: Tindak Lanjut Perkaderan.

Jawaban

Jawaban

by 1710301105 GITA FARADINA DAMAISHA -
Number of replies: 0

Kesan : setelah mengikutin BAP saya mendapat tambahan wawasan keilmuan tentang paham agama sampai gerakan Muhammadiyah dan Aisyiyah dari beberapa sudut padang pemateri dan kegiatan beribadah saya menjadi lebih khidmat meskipun saya sekarang sedang berhalangan. Serta saya sudah mengikuti kegiatan BAP dari quis sampai forum di elearning dengan rasa senang dan bahagia..