Forum: Diskusi Thoharotul Qulub.

Jawaban

Jawaban

by 1710301109 SULTHANAH SYAHIRAH -
Number of replies: 0

1. Makna dari surah al-luqman ayat 13-14 yaitu kita sebagai umat manusia haruslah senantiasa mentauhidkan Allah SWT dan senantiasa menjauhi perbuatan menyekutukan Allah. Selain perihal utama itu, kita sebagai umat manusia juga diminta untuk senantiasa memenuhi hak-hak kedua orangtua kita yang telah susah payah merawat kita dari janin hingga saat ini.

2. Mengamalkan ayat-ayat tersebut di dunia kerja, di rumah dan di masyarakat.

  1. Orangtua harus mendidik anak-anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.
  2. Mencontohkan, pendidikan utama yang harus diberikan kepada anak adalah tauhid. Larangan berbuat syirik.
  3. Menyekutukan Allah adalah kezaliman yang paling besar.
  4. Seorang anak wajib berbakti kepada kedua orangtuanya, birrul walidain. Terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan dan mengasuhnya dengan penuh susah payah.
  5. Wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orangtua.
  6. Ayat ini mengingatkan bahwa hanya kepada Allah-lah kita semua akan kembali.