Forum: Tindak Lanjut Perkaderan.

Jawaban

Jawaban

by 1710301120 MELAWATI MAWADDAH -
Number of replies: 0

Kesan : Luar biasa sekali Baitul Arqam yang dilaksanakan selama 2 hari satu malam ini, walaupun dengan daring tidak mengurungkan semangat untuk terus upgrade ilmu kemuhammadiyahan. Melalui forum elearning dengan jadwal yang sangat padat dan terstruktur membuat saya bisa mengikuti rangkaian cacara ini dengan baik.

Saya sudah mengerjakan semua aktifitas sesuai jadwal yang tertera, baik melalui forum elearning, maupun zoom.

terimakasih